Recenzja

mgr Zofia Cichalewska

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego w Warszawie. Nauczycielka-konsultantka ds. wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w MSCDN. 

Wojewódzka ekspertka przedmiotowa ds. wdrożenia podstawy programowej, członkini Wojewódzkiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie (do 2010 r.)

Od 15 lat jest doradcą metodycznym nauczycieli wychowania fizycznego. Autorka i realizatorka wielu programów form doskonalenia nauczycieli w zakresie: planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, edukacji zdrowotnej, teorii i metodyki wychowania fizycznego, awansu zawodowego nauczycieli, bezpieczeństwa.

 

Mija trzeci rok pracy gimnazjów z nową podstawą programową. Duże zmiany, jakie wprowadziła reforma w dziedzinie wychowania fizycznego w zakresie zarówno treści jak 
i sposobów realizacji, sprawiły szkołom (dyrektorom) i nauczycielom sporo trudności. 
Wśród wymienianych najczęściej pojawia się problem edukacji zdrowotnej.

 

Większość gimnazjów nie zrealizowała  modułu 7. Edukacja zdrowotna  za powód podając zazwyczaj brak kwalifikacji nauczycieli WF do prowadzenia zajęć z obszaru umiejętności życiowych (psychospołecznych), a takie właśnie zaproponowano na etapie gimnazjum 
i szkoły ponadgimnazjalnej oraz niezgodę uczniów  na wykorzystywanie czasu zajęć ruchowych na zajęcia warsztatowe prowadzone w sali lekcyjnej. Wejście liceów w przyszłym roku szkolnym w nową podstawę programową spowoduje, że sytuacja, wobec braku realizacji wymagań w gimnazjum, będzie jeszcze trudniejsza.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycielek/nauczycieli doskonalących swój warsztat pracy i poszukujących sposobów chociaż częściowej realizacji edukacji zdrowotnej, prezentujemy zestaw scenariuszy/konspektów lekcji poświęconych tej trudnej tematyce.
O innowacyjności przedstawionych scenariuszy przesądza zamysł konstruowania zadań lekcji wychowania fizycznego wokół wymagań z edukacji zdrowotnej. Bardzo przydatne dla praktyki są  także teoretyczny wstęp i propozycje materiałów pomocniczych – pozwalają nauczycielom na merytoryczne przygotowanie się z tematów nie do końca przez nich rozpoznanych podczas studiów.